Virtualització de Servidors a la xarxa corporativa

Per a qualsevol empresa amb xarxa informàtica, els servidors són la columna vertebral on tota la seva informació i els serveis i programes que la fan funcionar han d’executar-se.

La infraestructura dels servidors han de permetre ser capaç de resistir incidències de falles de hardware sense afectar al dia a dia de la feina i ha de tenir la suficient flexibilitat per poder modificar el disseny de la nostra xarxa en qualsevol moment per suportar ampliacions o reduccions sense haver de realitzar inversions de hardware addicionals, evitant instal·lacions i aturades innecessàries que afectin la productivitat.

Xternalia desplega la tecnologia de servidors basats en clúster de hipervisors i calaixos de discos SAN que permeten la fiabilitat del servei i un alt grau de resiliència alhora que entreguen un elevat nivell de rendiment per a totes les aplicacions que s’hagin plantejat executar ara i en els futurs 5 anys a la nostra empresa.