Integració d’informàtica mòbil (Tablet, smartphones, portàtils) a la xarxa corporativa

Avui tothom disposa de dispositius mòbils potents per a poder realitzar les tasques de feina des de qualsevol indret i fent servir diferents sistemes operatius. Siguin mòbils o tablets, sigui Apple, Android o Blackberry, podem i volem gestionar la nostra informació empresarial o personal, sigui amb dispositius privats o de la feina.

Xternalia disposa del mètode, software i solució per integrar tots aquests entorns (tecnologia BOYD) sense que l’empresa perdi el control de la seva informació i amb flexibilitat per poder donar satisfacció i resposta als sistemes de treball que triïn els usuaris.