Estructuració de la xarxa de l’empresa

Fins fa poc es tractava d’informatitzar la nostra empresa, dades i processos. Ara és important fer-ho de manera segura, amb privacitat, eficient i disposant en tot moment de les nostres dades siguem on siguem fent servir qualsevol dispositiu.

Per aquesta raó molt sovint cal plantejar una bona topologia de xarxa. Un disseny que ens permeti complir els nostres requeriments d’ara i previsibles en un futur i optimitzi les nostres inversions en infraestructura.

Xternalia ofereix el servei de disseny, assessoria i validació de xarxes per saber si es compleix amb els requeriments que calen a l’empresa i en quins punts es pot millorar tant del punt de vista d’eficiència com de seguretat.